Kanał Wyżej
Status prawny

Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
Szczególna forma prawna: 29 - GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa